Valberedning för Svenska Schillerstövarföreningen 2024/2025


Erik Engberg

Sammankallande

telnr 070-661 79 12
engberge@hotmail.com

Einar Larsson

telnr 072-743 26 14
einarlarsson@hotmail.com

 
Maja Olsson

073-829 89 19
Maja.aourora@gmail.com