Inkorsningsprojektet serbisk stövare

Projektet med inkorsning av den serbiska stövaren, srpski gonic, är ett samarbete mellan Svenska Stövarklubben och Svenska Schillerstövarföreningen. Den huvudsakliga målsättningen är att öka den genetiska variationen men även att bibehålla och utveckla rasens exteriör samt vitalisera hundarnas jaktliga egenskaper. Projektplanen beskriver en öppen stambok mot den serbiska stövaren, srpski gonic, som använts inom det tidigare rasvårdsprojektet samt påminner om schillerstövaren såväl exteriört som jaktligt. Förslaget av hundras för inkorsning är även förankrat hos rasklubben genom att det presenterats på dess årsmöte där såväl enskilda hundägare som uppfödare ställt sig bakom förslaget.

2023-12-01
I projektet ingår för närvarande tiken Atala och hanen Marinko. Atala är meriterad på räv, excellent på utställning. Atala planeras att paras våren 2024.
Marinko har under hösten flyttat in hos
Robin Andersson. Ordförande Kjell Larsson besökte Robin och Marinko i början av oktober 2023 och berättar följande från besöket:

Robin har vuxit upp med jakten och började tidigt att vara med i skog o mark. Han fastnade för stövarjakten och det blir mycket rävjakt men även lojakt.

Robin har fått förtroendet att ha Srbski Gonic hanen Marinko från Serbien hos sig.

Marinko är inte släppt i skogen än men han verkar verkar vara hemmastadd hos Robin nu. Så nu blir det släpp och  jag önskar dom lycka till med jakten.
Tiken Atala bilden högst upp och hanen Marinko nederst 
Atala
Marinko