Svenska Schillerstövarföreningen

"Alla borde ha en schiller"

Schillerstövaren
anno 1907
den äldsta svenska stövaren


Ralla I och Tamburini
stammoder och stamfader


Schillerstövaren framavlades och namngavs efter lantbrukaren Per Schiller i Stenungsund. På den första hundutställningen i Sverige år l886 visade han stövarsyskonen Tamburini och Ralla I, vilka troligen var av sydtyskt ursprung. De var svartbruna med smärre, vita tecken och ganska småväxta. Till stammen fördes sedan ytterligare stövare av schweizisk ras. Som en tredje beståndsdel ingick ett icke obetydligt inslag av engelska stövare, framför allt harrier. Rasen nådde snabbt en konstant typ, där de kontinentala dragen dominerade. Den erkändes som egen ras år l907.

Unghundsgranskningen 2023

Medlemsenkät Resultat.pdf